Acéllemez besajtolás

A felszívódó talajnedvesség útját úgy vágjuk el, hogy a téglasorok közé speciálisan kiképzett, korrózióvédelemmel ellátott, görbékkel egymásba kapcsolódó acéllemezt préselünk be. Az alap egy erős acélkoronát kap, melynek tartóssága még agresszív talajvíz esetén is meghaladja a 20 évet.

Mivel a lemezek a fal teljes keresztmetszetén áthatolnak, a kivitelezés minősége műszerezettség nélkül is egyszerűen, szemrevételezéssel ellenőrizhető. Későbbi karbantartást nem igényel. A belső padlószigetelést egyszerűen ráolvasztással lehet csatlakoztatni.

Nincs szükség falbontásra, nem gyengíti az épület statikai állagát. A besajtolásra alkalmazott szerkezet 50 joule erővel préseli be a lemezeket, melyek a boltívesen kiképzett formájuknál fogva a besajtolás pillanatában rögtön ki is ékelik saját magukat, így az egyéb falátvágási módszereknél alkalmazott ékelés is fölöslegessé válik.

Különösen jó hatásfokkal alkalmazható vert, vályog épületeknél is, mivel ezekben a vegyi szigetelés, magas szerves-anyagtartalmuk miatt csak bizonytalan eredményességgel járna. Vert falú épületek esetében a lemezek besajtolása két oldalról történik oly módon, hogy középen átvezetési sáv maradjon. Az átvezetési sáv biztosítja a falszerkezet statikai állapotának megőrzéséhez szükséges talajpárát.

A szigetelés elvégzése után, mivel a fal vízutánpótlást nem kap, természetes párolgással megkezdődik az épület száradása. A szigetelés elvégzése után szükséges a régi károsodott vakolat cseréje.

Ha műszakilag nem lehetséges az elvi szigetelési síkon besajtolni a lemezeket az szigetelési sík és a lemez közti felületet vízzáró habarccsal vonjuk be. Amennyiben a fal só-károsodást szenvedett tanácsos vegyi só-kezelést, esetleg áldozati vakolatot alkalmazni, mivel a sók a levegőből is képes vizet redukálni.

A fémlemez szigetelés csak kapillárisan felszívódó talajnedvesség elleni szigetelésre alkalmas. Nem alkalmazható csapóeső, épületgépészeti víz, pincék esetén oldalirányból jövő nedvesség, páralecsapódásból származó kondenzvíz ellen. Nem kivitelezhető olyan falaknál, ahol nincs összefüggő fuga a téglasorok között.